video placeholder

  1. Home
  2. Shows
  3. Kanak Kakon
  4. Kakon comes to Sibram's aid!

Kanak Kakon

E141 - Kakon comes to Sibram's aid!

21m | Bengali | Drama | 2019
U/A 13+ | Women-centric drama, Family Drama

As Akash celebrates Biswakarma Puja with his family, Sibram Basu challenges Shankar and his family to a kite flying competition. As the game progresses, Sibram and his family find themselves outplayed until Kakon arrives to help them. Will Kakon be a....

Audio:Bengali