video placeholder

  1. Home
  2. Shows
  3. Jai Jai Swami Samarth
  4. Swami to test Radhakka's faith

Jai Jai Swami Samarth

E313 - Swami to test Radhakka's faith

21m | Marathi | Mythology | 2021
U/A 13+ | Historical Drama;Religious

Radhakka chastises the villagers for questioning Swami and Cholappa's relationship. Later, Swami decides to put Radhakka's faith to the test. Will Radhakka pass Swami's assessment?

Audio:Marathi